Tjenester

 • Regnskapsførsel
 • Rapportering
 • Fakturering
 • Kundeoppfølging
 • Betalingsformidling
 • Lønningsarbeid
 • Budsjett
 • Skattemelding
 • Årsoppgjør
 • Økonomisk rådgivning
 • Stiftelser
 • Valg av selskapsform

Tjenester

Vi fører regnskap for en rekke bransjer og foretaksformer. Vi benytter Zirius som hovedprogram inne på kontoret, men fører gjerne på kundens egne økonomisystemer.

Er dere et mellomstort selskap kan det være hensiktsmessig at vi kommer til dere og fører selskapets regnskap. Da vil dere være ajour til enhver tid og kan hvis ønskelig kjøre ut rapporter selv. Vi foretar en gjennomgang med kunden og hører hvilke ønsker klienten har og hyppigheten av rapportering.

Vi kan også tilby Zirius Portal til våre kunder som er en skybasert løsning til din bedrift. I dette systemet kan du som kunde utføre en del av oppgavene selv; fakturere, purre kunder, håndtere inngående fakturaer mv.

Fakturering kan vi også bistå med, gjerne på kundens egne program. Etterfølgende oppfølging av kundefordringer og kontakt med inkassoselskap er vi også behjelpelige med.

For de av våre kunder med liten administrasjon kan vi etter fullmakt foreta betalinger for selskapet.

Til lønnskjøringer bruker vi i dag System 5 (Huldt og Lillevik). Noen vil bare ha hjelp til sammenstillingsoppgaver til ansatte, andre vil ha en lønnskjøring hver 14. dag. Vi tilpasser dette etter kundenes ønsker. A-meldinger ordner vi der vi har løpende lønnskjøringer.

Ved behov bistår vi med utarbeidelse av selskapets budsjetter. Dette må foregå i nært samarbeid med kunden.

Vi foretar avstemming av selskapets regnskap og oppsett av balanse dokumentasjon. Et ryddig og riktig regnskapsmateriale er også et godt utgangspunkt for å redusere honorarene til både oss og revisor. Vi foretar også avslutning av selskapets regnskaper med Skattemelding. Vi kan også bistå med protokoller.

Vi setter oss gjerne ned sammen med klienten og gjennomgår regnskapet og kommer med råd. Gjennom kompetente medarbeidere er vi i stand til å tilby rådgivning innenfor mange områder. Vi ønsker å bruke vår kunnskap for øke kundens lønnsomhet. Vi kan også være rådgiver når kunde kommer opp i diverse økonomiske problemstillinger.

Vi bistår også gjerne i forbindelse med etablering av selskap, herunder valg av selskapsform. Dette inkluderer registrering i offentlige registre.

Men det viktigste av alt: vi passer på at våre klienter tilfredsstiller lovens krav mht ajourhold, rapportering og innsendelse av offentlige oppgaver.