PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i AKTIV REGNSKAP AS

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Aktiv Regnskap AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Her får du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi typisk samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg.

Henvendelse om vår behandling av personopplysninger kan rettes til:

Aktiv Regnskap AS
v/personvernansvarlig Mona Oustad
Postboks 2
2301 Hamar
eller
Mona@aktivregnskap-as.no

Henvendelsen vil bli fulgt opp av vår personvernansvarlig. Du kan også rette din henvendelse til din kontaktperson hos oss.
Dato for siste endring i vår personvernerklæring er 17.10.2018.

Les mer…